Category Archives: Badania psychologiczne

Jak wyglądają badania psychologiczne

Badanie psychologiczne może wyglądać bardzo różnie. Najczęściej sprowadza się do rozmowy z pacjentem i właśnie z nią bywa najbardziej kojarzone. Niemniej jednak wiele zależy tu między innymi od wieku, ale także aktualnego stanu zdrowia osoby z problemami psychicznymi. W przypadku małych dzieci konwersacja jest równie ważna co obserwacja, natomiast w leczeniu ludzi będących pod wpływem traumy badania psychologiczne w pewnym momencie w ogóle mogą być niemożliwe. Nie należy się jednak ich obawiać, ponieważ niosą one naprawdę znaczącą pomoc. Nie tylko ludziom z syndromem stresu pourazowego, ale również jednostkom przepracowanym czy nieszczęśliwym w swojej codzienności. Wielu potencjalnych pacjentów czuje opory przed udaniem się do psychologa, ponieważ nie wiedzą, czego się spodziewać po takim spotkaniu. Tymczasem niewiele różni się ono od przeciętnej wizyty u lekarza od tak zwanego ciała. Trochę więcej się tutaj mówi o sobie, ale wielu osobom jest to bardzo potrzebne. Pomaga im to, że ktoś się nimi interesuje.

Badania psychologiczne także dla przemęczonych

Przemęczenie objawia się w bardzo różny sposób. Jego objawy odczuwa się zarówno na gruncie ciała, jak i psychiki. Powszechny w wielu branżach wyścig szczurów, ale również towarzyszące zwłaszcza mieszkańcom małych miejscowości przekonanie, że trzeba mieć więcej niż sąsiad, często prowadzi nawet do wielkiego załamania psychicznego. Takiego, które kończy się nawet pobytem na zamkniętym oddziale. Można tego jednak uniknąć, jeżeli bliscy czy znajomi odpowiednio wcześniej zainterweniują i skłonią daną osobę do zaangażowania się w badania psychologiczne. Na początku z reguły da się wyczuć solidny opór jednostki. Niemniej jednak w wielu przypadkach profesjonalna pomoc jest tym, co pozwala zatrzymać pogłębianie się problemu. Na własne życie, w tym także swoje złe nawyki czy brak troski o siebie, bardzo trudno spojrzeć ze zdrowego dystansu. Powszechne jest natomiast wymagania od siebie więcej niż oczekiwałoby się od otoczenia. Psychologia wie, jak pomagać osobom żyjącym w ogromnym napięciu. Trzeba jednak umówić się na wizytę.

Badania psychologiczne coraz częściej wskazane

Ludzka psychika wciąż pozostaje tajemnicą. Może nawet większą niż zdrowie na poziomie fizycznym. Przed psychiatrami oraz psychologami stają coraz to nowsze wyzwania, podczas gdy specjaliści związani z tym aspektem zdrowia jeszcze nie uporali się z dręczącymi ludzi od wieków problemami. Tak dynamicznie zmieniający świat generuje szereg problemów, z którymi człowiek mierzy się także, a może przede wszystkim na gruncie psychicznym. A ponieważ wyzwań tych przybywa i wydają się coraz poważniejsze, coraz częściej ludzie wysyłani są także na badania psychologiczne. Wydawać by się mogło, że względnie zdrowemu człowiekowi, takiemu bez myśli samobójczych czy nawrotów depresji, nie będą one potrzebne. A jednak, do takiej analizy kwalifikuje się coraz więcej osób, tak zwanych normalnych i pozornie zdrowych. We współczesnym świecie wielkim problemem jest samotność. Wyobcowanie oraz przekonanie, że trzeba liczyć tylko na siebie generuje ogromne napięcie psychiczne, które prędzej czy później musi znaleźć jakieś ujście.

Badania psychologiczne dla pracowników

Aby zweryfikować możliwość pracy danego pracownika na danym stanowisku, można przeprowadzić tzw. psychotesty. W wielu przypadkach (choć nie we wszystkich) są one zresztą obowiązkowe – albo jako jednorazowe (przed podjęciem pracy), albo jako powtarzane (i to nawet po kilku latach).

Badania psychologiczne mogą być powtarzane wówczas, gdy pracodawca zauważy, że dany pracownik obniżył jakość wykonywania swoich zadań na tym samym stanowisku. W takiej sytuacji pracownik może zostać skierowany do lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o konieczności (lub jej braku) owych badań. Co ważne: badania będą dotyczyły wówczas wyłącznie problemów zgłoszonych przez pracodawcę, tzn. nie mogą mieć one szerszego zakresu. Oczywiście, jak wspomnieliśmy, nie każdy zawód wymaga psychotestów, ale z drugiej strony są zawody, w których trzeba przeprowadzać je niemal cały czas (policja, wojsko itd.). Jeżeli mamy więc wątpliwości co do własnej kondycji psychicznej, warto się w ten sposób zdiagnozować jeszcze przed podjęciem pracy.

Badania psychologiczne i ich rola w leczeniu uzależnień

Psychologowie i psychiatrzy jednogłośnie podkreślają, że człowiek współczesny jest obciążony ryzykiem uzależnienia w o wiele większym stopniu, niż człowiek ubiegłego wieku. Wynika to z coraz szybszego tempa życia, ograniczenia więzów międzyludzkich do sfery internetowej czy z dużej ilości stresów. W pewnym momencie ludzka psychika zaczyna domagać się więc jakiegoś katalizatora i człowiek sięga po alkohol, papierosy, narkotyki, hazard i inne.

Aby wykluczyć ryzyko uzależnienia już na jego wstępnym etapie, warto robić regularne badania psychologiczne. Dzięki monitorowaniu stanu psychiki można skutecznie przeciwdziałać wobec wszystkich odchyleń od normy, zwłaszcza że współczesne metody badawcze pozwalają na zejście do stanu podświadomości i odkrycie problemów, które determinują nasze decyzje czy postawy, ale o których nie mamy pojęcia. Badania te pomogą również stwierdzić, czy potrzebujemy psychoterapii, konsultacji z psychiatrą, leków, czy innych środków, dzięki którym wrócimy do właściwej kondycji psychicznej.

Badania psychologiczne – co powinien wiedzieć rodzic?

Za rozwój psychiczny młodego człowieka odpowiadają w pierwszej kolejności rodzice. Właśnie dlatego powinni mieć oni wiedzę odnośnie współczesnych zagrożeń takich jak depresja, lęki, zaburzenia odżywiania, zespół ADHD itp. Oczywiście trudno wymagać od każdej rodziny specjalistycznej wiedzy psychologicznej, ale współpraca z psychologiem, regularne badania i inne formy pomocy w rozwoju psychicznym dziecka powinny być już standardem.

O tym, że regularne badania psychologiczne powinny stanowić stały element wychowania dziecka, świadczą statystyki chorób i zaburzeń psychicznych w XXI w. Otóż na depresję cierpi 1/6 młodych w wieku 15-22 lat. Zaburzenia lękowe dotykają 1/10 tej samej grupy. Ponadto powszechna jest anoreksja (zwłaszcza u młodych dziewczyn), poważne problemy z nawiązywaniem relacji z innymi, a także zaburzenia prowadzące do uzależnień od narkotyków (w których narkotyki mają stanowić remedium na owe zaburzenia). Jeszcze raz więc: rola rodziców w rozwoju psychicznym młodej osoby jest wręcz kluczowa, dlatego nie można jej zaniedbać.